CamíYoga Ore vaikams

1 kartas – 10€

4 kartai/mėn. – 27€

8 kartai/mėn. – 45€

 

Sąlygos:

  • Jei vaikas praleido užsiėmimą dėl asmeninių priežasčių, abonementas nėra pratęsiamas;
  • Abonementas yra pratęsiamas, jei pranešama bent 3 dienas iki paskirto užsiėmimo;
  • Praleistus kartus yra galimybė persikelti į kitą laiką per einamąjį abonemento laikotarpį, BET jei yra grupėje vietos.
  • Užrezervavus abonimentą (neapmokėtas) ir neatvykus, sumokamas 15€ mokestis.
  • Susirgus, abonementas pratęsiamas tik su gydytojo pažyma ir ne daugiau kaip septynioms dienoms.