CamíYoga Ore vaikams kainos

Taisyklės

  • Jei vaikas praleido užsiėmimą dėl asmeninių priežasčių, abonementas nėra pratęsiamas;
  • Abonementas yra pratęsiamas, jei pranešama bent 3 dienas iki paskirto užsiėmimo;
  • Praleistus kartus yra galimybė persikelti į kitą laiką per einamąjį abonemento laikotarpį, BET jei yra grupėje vietos.
  • Užrezervavus abonementą (neapmokėtas) ir neatvykus, sumokamas 15€ mokestis.
  • Susirgus, abonementas pratęsiamas tik su gydytojo pažyma ir ne daugiau kaip septynioms dienoms.