Užsiėmimai

Vietų skaičius ribotas – iki 17 asmenų.

Taisyklės

  • Jei asmuo praleido užsiėmimą dėl asmeninių priežasčių, abonementas nėra pratęsiamas;
  • Abonementas yra pratęsiamas, jei pranešama bent 3 dienas iki paskirto užsiėmimo;
  • Praleistus kartus yra galimybė persikelti į kitą laiką per einamąjį abonemento laikotarpį, BET jei yra grupėje vietos.
  • Užrezervavus abonementą (neapmokėtas) ir neatvykus, sumokamas 15€ mokestis/kompensacija už rezervuotas vietas.

Į visus užsiėmimus būtina registracija, bet prieš tai susisiekti telefonu, el. paštu, facebook ir užpildyti šią formą: