8 Jogos Žingsnis – Samadhi

Šią savaitę susipažinkime su paskutiniuoju 8-uoju jogos žingsniu – SAMADHI!🧘‍♀️ Primename, jog jogą sudaro 8 jogos žingsniais (8 limbs)👣😑☝️Kai mes nulipame nuo jogos kilimėlio ar išeinam iš jogos studijos ir pradedame taikyti jogos principus kasdienybėje, tada ir prasideda tikroji jogos praktika😎

➡️SAMADHI – išvertus iš sanskrito “viską kartu sudėjus”, kitaip tariant praktikuojant visus prieš tai esančius septynis jogos žingsnius, aštuntasis tampa kaip viso jogos kelio ir proceso rezultatas🕉 Samadhi – tai būsena kai peržengiame ego ir praplečiame savo sąmonę, tai išsilaisvinimas iš savo patinka/nepatinka, norų, troškimų, vertinimų, kritikos, baimių ir nerimo. Tai visiškas priėmimas savęs ir savo būties, viskas taip kaip yra, išgyvenant pilnai tik šią akimirką. Samadhi reiškia susijungimą su savo dieviška esybe ir nušvitimą arba Sat Ciht Ananda – “Būtis, žinojimas ir palaima”.

Nušvitimas nebūtinai turi būti staigus ar netikėtas, Samadhi vyksta jau einant sąmoningumo keliu ir kartais gali pasireikšti kaip didelis džiaugsmas, užjautimas ar meilės išraiška. Svarbiausia neprisirišti prie rezultato, o mėgautis vidine kelione☺️🙏

📖Jeigu įdomu paskaityti ir apie kitus principus, visus juos rasite čia – 8 Jogos Žingsniai.

CAMIYOGA 

www.camiyoga.lt

Camiyoga oro jogos juostos hamakai joga camiyogair camille shakti