2 Jogos Žingsnis Niyama – Saucha principas

Šią savaitę susipažinsime su antruoju jogos žingsniu – Niyama (savidiciplina)🧘‍♀️🕉 Niyama – tai 5-ios taisyklės, skirtos savęs tobulinimuisi ir kurias pritaikant kasdienybėje, mes pasiekiame laimę ir pasitikėjimą savimi. Primename, jog jogą sudaro 8 jogos žingsniais (8 limbs)👣😑☝️Kai mes nulipame nuo jogos kilimėlio ar išeinam iš jogos studijos ir pradedame taikyti jogos principus kasdienybėje, tada ir prasideda tikroji jogos praktika😎🧘‍♀️ Pirmas Niyama principas – Saucha💖

➡️ SAUCHA – išorinio ir vidinio kūno švara🕊 Išorinio kūno švara – tai laikymasis higienos, maitinimasis sveiku ir grynu maistu (kaip vaisai ir daržovės), vengiant  alkoholio, mėsos ir kitų toksinų. Maistas turėtų mums suteikti jėgų ir sveikatos, o ne atvirkščiai. Vidinė kūno švara – tai švarios mintys ir išgryninta sąmonė, kuomet nepasiduodama pykčiui, pavydui, puikybei, tuštybei, prisirišimui, aistroms, gobšumui ir iliuzijai. Anot išminčių, saucha’os pagrindas yra ne tik sveikas kūnas, bet ir kelias į gilesnę ir ramesnę meditacijos būseną.

O kaip pritaikyti šį principą? Protingai rinkitės, ką valgote, stebėkite, kokios mintys sukasi galvoje ir kokius jausmus paleidžiate į aplinką. Kai kūnas taps švarus, tai Jūs spindėsite ir trykšite sveikata, o jei ir protas taps tyras, tuomet jausitės sąmoningesni, draugiškesni ir linksmesni😊👌🎉☀️🌈

📖Jeigu įdomu paskaityti ir apie kitus principus, visus juos rasite čia – 8 Jogos Žingsniai.

CAMIYOGA

www.camiyoga.lt